Vodenje poslovnih knjig

Poslovne knjige vodimo za poslovne subjekte različnih statusnih oblik:


  • pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.)
  • samostojne podjetnike
  • fizične osebe, ki opravljajo razne dejavnosti

Poslovne knjige vodimo strokovno v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.