Poslovno in finančno svetovanje

Strankam nudimo finančno in poslovno svetovanje.
 
Izdelamo poslovne načrte, investicijske elaborate in pripravimo analize poslovanja ter dokumentacijo za pridobitev bančnih posojil in realizacijo leasing pogodb.