Ostale storitve

V skladu z dogovorom s stranko, nudimo tudi razne administrativne in druge razne storitve (priprava raznih obrazcev, dopisov in drugo).