Davčno svetovanje

Nudimo davčno svetovanje iz naslednjih področij:

  • davčni postopek
  • dohodnina
  • davek od dohodka pravnih oseb
  • davek na dodano vrednost
  • davek na promet nepremičnin
  • davek na motorna vozila
  • trošarine
Svetujemo pri ustanovitvi, statusnem preoblikovanjem in prenehanju opravljanja dejavnosti.

Izvajamo preventivne davčne preglede in svetujemo pri odpravi pomanjkljivosti, svetujemo pri optimiranji davčne bilance v skladu z zakonodajo in vas po dogovoru tudi zastopamo pred davčnimi organi.