Team building

Se zavedate, da vaši zaposleni niso le številke v kadrovski evidenci? Poslovni uspeh temelji tudi  na teamskem delu, dobrih medsebojnih odnosih in ustvarjalnem vzdušju v podjetju.

Želite skozi neobremenjen dan zabave in smeha, popestren z zanimivimi aktivnostmi, navezati tesnejše vezi s svojimi sodelavci in sodelovati s priznanimi strokovnjaki, na mirni lokaciji v neokrnjeni naravi? 
Potem se pridružite skupini teambuildinga!

TEAMBUILDING
je namenjen predvsem osnovni diagnostiki in optimizaciji komunikacijske strukture teamskega dela v vaši organizaciji, kot tudi dvigu pripadnosti, motivacije in zaupanja med zaposlenimi. Izvaja se preko sedmih različnih vaj.
Skozi predlagani program se bodo, upoštevajoč vaših želja, analizirali različni nivoji komunikacije, demonstrirale matematične zakonitosti teamskega dela, izvedel trening nesebčnega vedenja in analiza posameznih dimenzij komunikacije, kjer prihaja do entropičnih momentov.

Skozi izvedbo nalog delavnice se bodo osvajale osnovne veščine komunikacije, in osnovni smisel teamskega dela.
Usposabljanje je naravnano tako, da s spoznavanjem zakonitosti komunikacijskega procesa in z zavedanjem možnosti izbire, udeleležence uči, kako lahko člani tima vzpostavijo bolj kakovostno komunikacijo, in kako razumeti ostale člane teama. V fazi izvajanja teambuilding programa, po strokovni metodologiji, ocenjujemo lastnosti skupine ter delovanja posameznikov v skupini. 
 
Cilji usposabljanja:
• povečanje zaupanja med sodelavci
• spoznati lastnosti posameznikov v kritičnih in stresnih situacijah
• prenos izkušenj iz programa v resnično življenje in apliciranje na položaje v  katerih so vsak dan
• uskladiti in izboljšti teamsko delo
• povečati občutek povezanosti med sodelavci
• inovativnost pri idejah za reševanje problemov
• doseči občutek pripadnosti podjetju
• doseči občutek povezanosti s sodelavci
• vzpodbujanje kreativnosti in iznajdljivosti
• učenje obvladovanja stresnih situacij
 
Temelj našega programa je skrbno izbrana lokacija, posebne naloge, strokovno vodenje moderatorjev, učinkovito usposabljanje in brezhibna izvedba. Team Building programi temeljijo na izkustvenem učenju.
 
Za dodatne informacije glede vsebine in izvedbe programa, lahko pokličite moderatorja, dr. Janez Mekinc  (041/398-129) ali g. Tomislav Omejec (041/693-497), ali nam pišite na poštni predal,  institut.optimumplus@gmail.com.

REZERVACIJE